Svt: Fler insatser krävs för att kunna jobba längre

I Svts rapport onsdag 24 oktober förklarar docenten i nationalekonomi Gabriella Sjögren Lindquist, vad som krävs för att människor inte ska bli sjuka på jobbet och vilka som drabbas. Gabriella Sjögren Lindquist är vice ordförande i föreningen.

Se hela klippet här

Intervjun skedde med anledning av en konferens "Längre arbetsliv när befolkningen åldras" som du kan se i två delar på Svt Forum del 1 och del 2.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se