Hanne Kjöller om: Sjuk få fel sätt?

"Jag håller med åtskilliga av talarna om att sjukförsäkringen är dåligt anpassad till psykisk sjukdom."

Vår konferens med NSPH "Sjuk på fel sätt? kommenteras på DNs ledarsida. Läs Hanne Kjöllers artikel

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se