230 lyssnade på seminariet - Sjuk på fel sätt?

Föreningen samorganiserade ett heldagsseminarium om hur sjukförsäkringssystemet och dess förändringar påverkar just personer med psykisk ohälsa.

Forskare, utredare, företrädare från brukarorganisationer, personer med egen erfarenhet av utförsäkring och hur de tas emot i socialtjänsten deltog.

På slutet var det en paneldiskussion där politiker, forskare, brukarorganisationer samt enskilda deltog.

Här ovan ligger alla powerpointpresentationerna för nedladdning.

Vill du se hela programmet hittar du det här

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se