Håll ögonen öppna 1 mars!

1 mars kommer Malmökommissionen med sin slutrapport!
Malmökommissionen som också heter: "Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö" är det mest ambitiösa socialpolitiska projekt med djup kunskapsförankring som gjorts i Sverige på många år.

Det är Malmö stad som initierat det stora forskningsprojektet, som är mycket mer än det. Det presenteras för uppdragsgivaren och allmänheten i Malmö 1 mars.

Kommissionens rapporter och slutsatser förtjänar nationell spridning.

Malmö går före inom den proaktiva och aktiva socialpolitiken! Följ med!

Read more about "Håll ögonen öppna 1 mars!"

Onådiga luntan presenteras 19 februari

Berättelser från dom som ställts utanför

Uppropet Berätta hur du har det! ligger klart. Med röster från personer som ställts utanför socialförsäkringssystemet; utförsäkrade, sjuka arbetslösa och personer på praktikplatser/Fas 3/arbetslivsintroduktion osv…

Onådiga luntan – berättelser från dom som ställts utanför är rubriken på den 40-sidiga rapport som överlämnas till Socialförsäkringsutredningen den 19/2 kl 13.00.
I samma stund offentliggörs Onådiga luntan och går att ladda ner här!

Read more about "Onådiga luntan presenteras 19 februari"

Socialförsäkringsutredaren djupintervjuas av Ekot

Irene Wennemo - Om spruckna jobbpakter och läckande trygghetssystem

Irene Wennemo utreder de allmänna trygghetssystemen. Det är hon som ska jämka ihop alla politiska viljor om vad för slags trygghet sjuka och arbetslösa ska ha i framtiden. Hur mycket får det kosta och vem ska betala? Irene Wennemo sticker gärna ut hakan i debatten och vågar tala om stora brister i dagens system och om behovet av ett nytt. Som utredare av de allmänna försäkringarna är hon också en spelare när arbetsmarknadens parter ska göra upp.

Read more about "Socialförsäkringsutredaren djupintervjuas av Ekot"

Ännu ett fullmatat nummer av Socialpolitik på väg ut

LEDARE: Skulle vi göra uppror om hela Umeå gick i gympadojor mitt i vintern och hela Helsingborg fick stanna hemma från skolresan? Så många barn lever i fattigdom i Sverige i dag. Läs mer:

Read more about "Ännu ett fullmatat nummer av Socialpolitik på väg ut"

Fullsatt, matnyttigt och intressant!

Föreningens remisseminarier har blivit en formidabel succé.

Onsdagen den 24 oktober hade vi seminarium om det nya förslaget till psykiatrilag. En sammanfattning i tre ord om seminariet är:

Fullsatt, matnyttigt och intressant!

Read more about "Fullsatt, matnyttigt och intressant!"

Svt: Fler insatser krävs för att kunna jobba längre

I Svts rapport onsdag 24 oktober förklarar docenten i nationalekonomi Gabriella Sjögren Lindquist, vad som krävs för att människor inte ska bli sjuka på jobbet och vilka som drabbas. Gabriella Sjögren Lindquist är vice ordförande i föreningen.

Se hela klippet här

Read more about "Svt: Fler insatser krävs för att kunna jobba längre"

Tema Fattigdom - ny hemsida och facebooksida

Tema Fattigdom är ett upprop med egen hemsida och facebooksida.

Föreningen synliggör gärna andra som gör bra saker inom socialpolitiken och länkar gärna vidare här till hemsidan och här till Facebooksidan

Read more about "Tema Fattigdom - ny hemsida och facebooksida"

A-kassan snart bara residualvälfärd

Allt fler delar av den generella välfärden är så svaga att de snart bara är en del av residualvälfärden. Läs en blogg på det temat på Akademikerbloggen som synar arbetslöshetsförsäkringen ur det perspektivet.

Read more about "A-kassan snart bara residualvälfärd"

Psykiatrin och lagen - remisseminarium

– tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Onsdagen 24 oktober kl. 17.00 – 19.00
ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Read more about "Psykiatrin och lagen - remisseminarium"

Nytt nummer ute! Fullspäckat som vanligt!

Med bland annat:

”Det var inte mitt fel, Reinfeldt. Det var en trafikolycka. Jag var lycklig, frisk och hade ett bra arbete. Livet ändrades på några sekunder.”

Read more about "Nytt nummer ute! Fullspäckat som vanligt!"
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se