Förtroendet för sjukförsäkringen sjunker

Svenskarnas förtroende för sjukförsäkringen sjunker dramatiskt under 2000-talet. Samtidigt ökar förtroendet för den service välfärden ger, såsom vård och barnomsorg.

Läs mer i Ekots nyhet där rapporten i sin helhet finns för nedladdning.

Read more about "Förtroendet för sjukförsäkringen sjunker"

Hyperaktuell studiedag – Gatan som hem och försörjning

Håller vår syn på gatan som offentlig arena på att förändras? Från att vara ett ställe vi tillfälligt befinner oss på håller gatan för allt fler på att bli både hem och försörjning!

Var det så vi ville ha det? Ser morgondagens arbetsmarknad ut så här för allt fler? Är utvecklingen mot allt fler som tigger eller arbetar på gatan nödvändig?

Read more about "Hyperaktuell studiedag – Gatan som hem och försörjning"

Dags att nominera! Deadline 2 april

Förra året fick Patrik Sjöberg Svensk socialpolitisk förenings hederspris för det mod han visat genom sin bok ”Det du inte såg” och i debatten som följde efter bokens utgivning.

Read more about "Dags att nominera! Deadline 2 april"

Rapporten har kommit!

Malmökommissionens rapport har kommit och går att ladda ner här

Ett exempel bland åtgärdsförslagen handlar om målsättningen att halvera barnfattigdomen fram till år 2020 för att på sikt eliminera den helt. Då rekommenderas följande åtgärder:

Read more about "Rapporten har kommit!"

Årets första SocialPolitik ute 8 mars

LEDARE Maria Wallin: Du är inte ensam! Onådiga luntan överlämnad till Socialförsäkringsutredningen.

Read more about "Årets första SocialPolitik ute 8 mars"

Håll ögonen öppna 1 mars!

1 mars kommer Malmökommissionen med sin slutrapport!
Malmökommissionen som också heter: "Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö" är det mest ambitiösa socialpolitiska projekt med djup kunskapsförankring som gjorts i Sverige på många år.

Det är Malmö stad som initierat det stora forskningsprojektet, som är mycket mer än det. Det presenteras för uppdragsgivaren och allmänheten i Malmö 1 mars.

Kommissionens rapporter och slutsatser förtjänar nationell spridning.

Malmö går före inom den proaktiva och aktiva socialpolitiken! Följ med!

Read more about "Håll ögonen öppna 1 mars!"

Onådiga luntan presenteras 19 februari

Berättelser från dom som ställts utanför

Uppropet Berätta hur du har det! ligger klart. Med röster från personer som ställts utanför socialförsäkringssystemet; utförsäkrade, sjuka arbetslösa och personer på praktikplatser/Fas 3/arbetslivsintroduktion osv…

Onådiga luntan – berättelser från dom som ställts utanför är rubriken på den 40-sidiga rapport som överlämnas till Socialförsäkringsutredningen den 19/2 kl 13.00.
I samma stund offentliggörs Onådiga luntan och går att ladda ner här!

Read more about "Onådiga luntan presenteras 19 februari"

Socialförsäkringsutredaren djupintervjuas av Ekot

Irene Wennemo - Om spruckna jobbpakter och läckande trygghetssystem

Irene Wennemo utreder de allmänna trygghetssystemen. Det är hon som ska jämka ihop alla politiska viljor om vad för slags trygghet sjuka och arbetslösa ska ha i framtiden. Hur mycket får det kosta och vem ska betala? Irene Wennemo sticker gärna ut hakan i debatten och vågar tala om stora brister i dagens system och om behovet av ett nytt. Som utredare av de allmänna försäkringarna är hon också en spelare när arbetsmarknadens parter ska göra upp.

Read more about "Socialförsäkringsutredaren djupintervjuas av Ekot"

Ännu ett fullmatat nummer av Socialpolitik på väg ut

LEDARE: Skulle vi göra uppror om hela Umeå gick i gympadojor mitt i vintern och hela Helsingborg fick stanna hemma från skolresan? Så många barn lever i fattigdom i Sverige i dag. Läs mer:

Read more about "Ännu ett fullmatat nummer av Socialpolitik på väg ut"

Fullsatt, matnyttigt och intressant!

Föreningens remisseminarier har blivit en formidabel succé.

Onsdagen den 24 oktober hade vi seminarium om det nya förslaget till psykiatrilag. En sammanfattning i tre ord om seminariet är:

Fullsatt, matnyttigt och intressant!

Read more about "Fullsatt, matnyttigt och intressant!"
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se