Vad innebär den nya migrationspolitiken?

Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms universitet talar om konsekvenserna av lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” som Sveriges riksdag kommer att besluta om den 21 juni.

Svensk socialpolitisk förenings frukostseminarium 28 april 2016.

Read more about "Vad innebär den nya migrationspolitiken?"

Den ökande psykiska ohälsan - sant eller falskt?

OBS! Endast ett fåtal platser kvar!

Studiedag 18 maj!

Nu har vi öppnat anmälan till studiedagen med bland andra Sven Bremberg, Cecilia Modig och Alain Topor.

Read more about "Den ökande psykiska ohälsan - sant eller falskt? "

SOCIALPOLITIK NR 1 2016

Numrets tema är "Beroende".

Du kan läsa intressanta artiklar som "Våld mot kvinnor ingen kvinnofråga", "De osynliga missbrukarna. Tjejer får sämre och senare hjälp än killar" och om "Franska feminister har skapat eget äldreboende".

Är du medlem hos oss ingår tidningen i ditt medlemskap.

Läs mer på http://www.socialpolitik.com/tidningen/

Read more about "SOCIALPOLITIK NR 1 2016"

SOCIALPOLITIK 4 2015

Vårt skyddsnät har försämrats, och det sedan lång tid tillbaka. I nya numret av SocialPolitik kan du läsa om forskning som visar att de fattiga blir allt fattigare. Och om att ensamma mammor får avslag på ansökningar om försörjningsstöd oftare än andra grupper. Sociala missionen hjälper till att överklaga avslagsbeslut, för utan juridisk kunskap är det nästan lönlöst att kräva sin rätt.

Är du medlem hos oss ingår tidningen i medlemsavgiften.

Läs mer http://www.socialpolitik.com/2015/12/03/yttersta-skyddsnatet/

Read more about "SOCIALPOLITIK 4 2015"

Fullt på seminarium om ny LVU

Svensk socialpolitisk förening anordnade den 19 oktober en remisskonferens om "Barns och ungas rätt vid tvångsvård". Seminariet var fullsatt och deltagarna fick bland annat lyssna till Håkan Ceder, särskild utredare (längts till höger på bilden).

Read more about "Fullt på seminarium om ny LVU"

SOCIALPOLITIK 3 2015

Alla är vi anhöriga

Anhörigskapet kan se olika ut men förknippas alltför ofta med ord som skuld, skam och otillräcklighet.

Läs om Jenny som var tio år när hennes pappa fick diagnosen Alzheimers. Och om Maria och dottern Lovisa som förlorade sin man och far när han tog sitt liv efter mobbning på jobbet.

Är du medlem hos oss ingår tidningen i medlemsavgiften.

Du kan också beställa den här
http://www.socialpolitik.com/prenumeration/

Read more about "SOCIALPOLITIK 3 2015"

Remisseminarium

Filer: 

SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård, är ute på remiss.

Remissinstanser och andra intresserade får nu chansen att lyssna på, ställa frågor och diskutera förslagen med Håkan Ceder, särskild utredare, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Katarina Alexius, docent i rättshistoria vid Stockholms universitet med flera.

ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm
Måndag 19 oktober kl. 17:00 – 19:00

Välkomna!

Read more about "Remisseminarium"

SOCIALPOLITIK NR 2 2015

TEMA: NU OCH DÅ - UNG PÅ FLYKT

Ta del av högaktuella socialpolitiska frågor. Om ensamkommande flyktingbarn. Om papperslösa och om vad som händer i Ukraina och mycket mera.

Läs mer och beställ tidningen här http://www.socialpolitik.com/tidningen/

Read more about "SOCIALPOLITIK NR 2 2015"

Läkare i Världen fick årets hederspris

Läkare i Världen, som bland annat erbjuder vård till EU-migranter och har gett papperslösa vård ända till lagen gav dem rätt till vård 2013, fick 2015 års socialpolitiska hederspris.

Johanna Stjärnfeldt, kliniksamordnare på Läkare i Världen tog emot hederspriset vid en ceremoni 20 maj.

Read more about "Läkare i Världen fick årets hederspris"
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se