A-kassan snart bara residualvälfärd

Allt fler delar av den generella välfärden är så svaga att de snart bara är en del av residualvälfärden. Läs en blogg på det temat på Akademikerbloggen som synar arbetslöshetsförsäkringen ur det perspektivet.

Read more about "A-kassan snart bara residualvälfärd"

Psykiatrin och lagen - remisseminarium

– tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Onsdagen 24 oktober kl. 17.00 – 19.00
ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Read more about "Psykiatrin och lagen - remisseminarium"

Nytt nummer ute! Fullspäckat som vanligt!

Med bland annat:

”Det var inte mitt fel, Reinfeldt. Det var en trafikolycka. Jag var lycklig, frisk och hade ett bra arbete. Livet ändrades på några sekunder.”

Read more about "Nytt nummer ute! Fullspäckat som vanligt!"

Fullsatt på Funka-seminarium

Det var fullsatt på föreningens seminarium om Funka-utredningen (”Sänkta trösklar - högt i tak” SOU 2012: 31).

Såväl särskilda utredaren Cristina Husmark Pehrson som hennes huvudsekreterare var där och drog huvuddragen i förslaget samt hur deras tilläggsdirektiv ser ut.

Representanter från såväl Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, HSO och LO var där och kommenterade.

Read more about "Fullsatt på Funka-seminarium"

SÄNKTA TRÖSKLAR - HÖGT I TAK!

I ”Sänkta trösklar - högt i tak” SOU 2012: 31, läggs förslag om arbetsmarknadspolitiska insatser för personer som har funktionsnedsättning.

Utredningen är nu ute på remiss och Svensk socialpolitisk förening bjuder in remissinstanser och andra intresserade att lyssna på, ställa frågor till och diskutera förslagen med bland andra utredaren Cristina Husmark Pehrsson.

Måndag 24 september kl. 17:30 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm,

Välkomna!

Read more about "SÄNKTA TRÖSKLAR - HÖGT I TAK!"

Viktiga remisser inom socialpolitiken

Regeringen har nyligen skickat ut en lång rad remisser av vikt för oss som har ett engagemang i socialpolitiken. Föreningen kommer att arrangera seminarier med anledning av någon eller några av dessa utredningar, innan remisstiden går ut.

Några av de intressantaste just nu är:

Read more about "Viktiga remisser inom socialpolitiken"

I teve om socialtjänsten och sekretessen

Regeringen föreslår att socialtjänsten ska få lämna ut känsliga uppgifter om ungdomar som kan råka illa ut till polisen. Vice ordförande i Justitieutskottet Johan Linander och Camilla Sköld, socialpolitisk chef för Akademikerförbundet, debatterar i ämnet.

Camilla är även styrelseledamot i Svensk socialpolitisk förening.

Debatten skedde i TV4 Nyhetsmorgon, fredagen den 1 juni.

Se debatten här

Read more about "I teve om socialtjänsten och sekretessen"

Årets viktigaste projekt

Tidningen Socialpolitik har med stöd av Arvsfonden startat projektet Social Aktion Nu. Du kan läsa om det mer här

Syftet: Ge röst åt grupper med egen erfarenhet av diskriminering och utanförskap. Förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter.

Brukarorganisationer, socionomstudenter och på fältet verksamma ska tillsammans med SocialPolitik lyfta fram kunskap och erfarenhet om diskriminering och utanförskap.

Read more about "Årets viktigaste projekt"

Krutdurken Europa - Läs mer i Socialpolitik 2/2012

Krutdurken Europa. Den generella välfärden urholkas. Fattigdomen är tillbaka. Och upproren. Särskilt de unga har fått nog. De vill ha jobb och försörjning. De vill ha en framtid.

Read more about "Krutdurken Europa - Läs mer i Socialpolitik 2/2012"

Innanför men utanför. Socialchefsdagar på gång

Årets socialchefsdagar kommer att handla om hur man kan vara innanför men trots det vara utanför. Vilka värderingar bestämmer vem som är vad?

Read more about "Innanför men utanför. Socialchefsdagar på gång"
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se