Remisseminarium om Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande

Svensk socialpolitisk förening (SSF) anordnade onsdagen den 8 november ett välbesökt remisseminarium med anledning av Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47).

Read more about "Remisseminarium om Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande"

Välkommen till remisseminarium!

Kommissionen för jämlik hälsa har lagt sitt slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa” – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) som nu är ute på remiss.

Onsdag 8 november klockan 17.00 i Per Albinrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm bjuder Svensk socialpolitisk förening och ABF Stockholm in till remissseminarium.

Read more about "Välkommen till remisseminarium!"

Hederspristagare 2017

Rörelsen #vistårinteut har tilldelats Svensk socialpolitisk förenings hederspris för 2017.

Priset delades ut av ordförande Camilla Sköld med motiveringen nedan.

"Rörelsen #vistårinteut arbetar på ett förtjänstfullt sätt för asylsökande, ensamkommande barns och ungdomars rättigheter.

Genom manifestationer och opinionsbildning, byggd på fakta, kunskap och egna erfarenheter, har rörelsen lyft en angelägen socialpolitisk diskussion i syfte att skapa konkret förändring.

I sitt målmedvetna arbete är #vistårinteut bärare av viktiga värden såsom mänskliga rättigheter, solidaritet och medmänsklighet."

Read more about "Hederspristagare 2017 "

Äldre satta på undantag? om åldrande och (o)rättvisa

Vid studiedagen 10 maj 2017 diskuterade bland andra Farida el-Abani, Tommy Lowén, Gun-Britt Trydegård och Agneta Stark på bilden frågor om lika rättigheter och skyldigheter i samhället, oavsett ålder. I det gamla bondesamhället sattes de gamla på undantag. Finns det även idag hinder som diskriminerar äldre?

Ovan kan du ta del av bildspelen från några av föreläsarna;

Agneta Stark, docent i företagsekonomi
Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten
Marta Szebehely, professor i socialt arbete
Farida el-Abani, Pensionsrättvisa
Stefan Fors, docent i folkhälsovetenskp

Read more about "Äldre satta på undantag? om åldrande och (o)rättvisa"

SocialPolitik nr 3 2016

Tema Folkets hälsa

Vi blir allt friskare samtidigt som de socioekonomiska hälsoklyftorna ökar. I nya numret av SocialPolitik kan du läsa om stressforskaren Töres Theorell som anser att politikerna inte lär av historien. Du får också möta Andreas vars hälsa bröts ner av mobbning på jobbet och Christina som äntligen är symtomfri efter ett helt liv med bipolär sjukdom.

Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk socialpolitisk förening.
Du som inte är medlem kan beställa tidningen på http://www.socialpolitik.com/

Fler prenumeranter behövs!

Read more about "SocialPolitik nr 3 2016"

Lyssna på seminariet om Barnrättighetsutredningen

Måndagen den 12 september anordnade föreningen ett remisseminarium om förslagen i SOU 2016:19 ”Barnkonventionen blir svensk lag”.

I en fullsatt lokal i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm presenterade Ewa Gustavsson, docent i offentlig rätt och sekreterare i utredningen, förslagen i betänkandet. Förslagen kommenterades sedan av panelen ovan som bestod av experter i barnrättsfrågor.

Du kan nu ta del av seminariet i efterhand!

Read more about "Lyssna på seminariet om Barnrättighetsutredningen"

Remisseminarium Barnrättighetsutredningen

Barnrättighetsutredningen lämnade i mars 2016 sitt betänkande ”Barnkonventionen blir svensk lag”, SOU 2016:19 Utredningens förslag är nu ute på remiss.

Remissinstanser och andra intresserade får nu möjlighet att lyssna på, ställa frågor och diskutera förslagen med Ewa Gustavsson, docent i offentlig rätt, som varit sekreterare i utredningen.

Utredningens förslag kommenteras av en panel;
Anna Kaldal, docent, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Johanna Schiratzki, professor, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola
Karin Blomgren, expert barn och våld, Rädda Barnen
Gabriella Olofsson, statsvetare med barnrättsperspektiv

Måndag 12 september 2016 kl. 17.00 – 19.00
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Ingen föranmälan behövs.

Välkomna!
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening

Read more about "Remisseminarium Barnrättighetsutredningen "

Socialpolitik 2016 nr 2

Rätt till ett hem

Våra hem är en marknad där den som inte gör bostadskarriär möts med skepsis. Vad blir det då över för dem som inte har vare sig hem eller bostad?

Read more about "Socialpolitik 2016 nr 2 "

Marta Szebehely hederspristagare 2016

Svensk socialpolitisk förening delar varje år ut ett hederspris för en betydelsefull socialpolitisk insats. Hederspriset 2016 gick till Marta Szebehely.

Read more about "Marta Szebehely hederspristagare 2016"

Den ökande psykiska ohälsan - sant eller falskt?

Se föreningens Studiedag 2016 i efterhand!

Dagen innehöll en rad spännande föreläsningar och samtal som du kan ta del av här.

Read more about "Den ökande psykiska ohälsan - sant eller falskt?"
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se