Frukostseminarium: Hur går det med översynen av socialtjänstlagen?

Den 12 juni kl 8:30-10:00 är du välkommen till frukostseminarium om översynen av socialtjänstlagens första delbetänkande om förebyggande socialt arbete. Utredningssekreterare Camilla Sköld kommer och berättar om delbetänkandet och hur utredningen kommer att arbeta vidare under hösten. Frukost serveras från kl 8:00.

Plats: Akademikerförbundet SSR:s konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm

Anmäl dig senast 5 juni till Josefine.Johansson@akademssr.se och ange om du har behov av specialkost.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se