Den ökande psykiska ohälsan - sant eller falskt?

Se föreningens Studiedag 2016 i efterhand!

Dagen innehöll en rad spännande föreläsningar och samtal som du kan ta del av här.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se