Alla presentationer från studiedagen

Här ovan kan du ladda ner presentationer från studiedagen "Översyn av socialtjänstlagen - hot och möjligheter.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se