Se studiedagen i efterhand när du vill...

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se