Två nya i SSFs styrelse

Föreningen har begåvats med två nya styrelseledamöter med stor kompetens och erfarenhet.

Det är Kristina Folkesson som är Visions socialpolitiska strateg. Hon är utbildad socionom med magisterexamen i socialt arbete.

Den andra är Mikael Klein som är intressepolitisk chef på HSO med mångårig erfarenhet av arbete inom handikapprörelsen.

Övriga i styrelsen välkomnar dem båda varmt till föreningens arbete.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se