Socialpolitik 2/10 ute

Tema: Ge oss en framtid

Som medlem i föreningen får du tidskriften Socialpolitik i medlemspriset. Den kommer ut med fyra nummer per år. Ordinarie prenumerantpris är 285 kronor per år. I medlemspriset för Svensk socialpolitisk förening får du alltså inte bara tidskriften för nästan hälften av prenumerantpriset, utan också mycket mer. Bli medlem!

Enklast blir du medlem genom att betala in 150 kronor på Svensk socialpolitisk förenings konto. Det är antingen bankgiro 5347-2379 eller plusgiro 445 91 46-9. Uppge där att du vill bli medlem samt namn, adress och epostadress.

Vill du läsa mer om tidskriften? Gå in på Tidskriften Socialpolitik

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se