Nya i styrelsen

Vid föreningens årsmöte efter studiedagen 5 maj 2010 valdes nya ledamöter in i styrelsen. De är:

Lena Eriksson, (vänstra bilden) FD och socialhistoriker
Gabriella Sjögren Lindquist (högra bilden) FD nationalekonomi, inriktning socialpolitik.

De övriga som omvaldes var:
Ursula Berge, ordförande
Lars Lindberg
Titti Fränkel
Bengt Nylander
Åsa Nelander
Freddy Gustavson
Martin Persson

Vi hälsar Lena och Gabriella välkomna till styrelsen och tackar Jonas Åberg och Stig Larsson för allt deras arbete i föreningen, inte minst i styrelsen.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se