Björn Sundströms PP

Om du klickar på ovanstående länk kan du ladda ner Björn Sundströms föreläsning från studiedagen i PowerPoint-format.

Björn Sundström, Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se