Årets första nummer av Socialpolitik ute nu

Nytt nummer av SocialPolitik ute 8 mars

Läs mer här

LEDARE: Dags klä av alla kejsare Män med makt och mycket pengar styr och ställer.

Fattig i Sverige Uppföljning av Onådiga luntan. Kvinnor och psykiskt sjuka missgynnas särskilt. Ökande klyftor dödar. Bostadsbristen gör barn och vuxna hemlösa.

Alliansens arbetsmarknadspolitik allt annat än misslyckad!

Island försöker arbeta utan tvång i psykiatrin.

Terapi mot sexualbrottslingar inom kriminalvården inger hopp.

Värna barn bättre: Inrätta en barnskyddsmyndighet och en barnskyddsutbildning!
Suicid Det går att förhindra att 1500 tar sitt liv varje år.

Freja musikteater tar ställning för unga som inte får chansen.

Byråkrati eller behandling? Vad vill myndigheterna ha av ideella aktörer?

Genusfotografen.se Vad händer när vi byter kön på modellen?

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se