Rapporten har kommit!

Malmökommissionens rapport har kommit och går att ladda ner här

Ett exempel bland åtgärdsförslagen handlar om målsättningen att halvera barnfattigdomen fram till år 2020 för att på sikt eliminera den helt. Då rekommenderas följande åtgärder:

• Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen,
• inrätta ett kommunalt familjestöd
• öka tillgången till datorer och internet i hemmet hos barnfamiljer i Malmö
• höj det kommunala försörjningsstödet och inför tillägg för barns fritids- och kulturaktiviteter för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd
• ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden.

Det är bara en rubrik i en rapport på 165 sidor. Viktig läsning!

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se