Lite om föreningens hederspris

Varje år sedan 2008 har föreningen delat ut ett hederspris. Kriteriet för priset är följande:

"Den som kan komma ifråga för priset ska ha gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Denna kan självklart både vara av engångskaraktär, ha tillägnats en särskild uppgift eller bestått i en längre tids engagemang inom socialpolitiken. Man kan göra socialpolitiska insatser på många olika sätt – absolut inte endast såsom politiker i beslutande församlingar. Man kan till exempel vara forskare, fackföreningsaktivist, administratör, journalist, aktiv i brukar- eller anhörigorganisationer eller bara en vanlig person med ett socialpolitiskt engagemang."

Juryn utgörs av Svensk socialpolitisk förenings styrelse.

Priset delas ut i maj varje år på föreningens studiedag och priset utgörs av hedern, ett diplom och en silverljusstake med inskription.

Tidigare pristagare:
2016 Marta Szebehely
2015 Läkare i Världen
2014 Soran Ismail
2013 Nike Markelius
2012 Patrik Sjöberg
2011 Onkologen, Karolinska sjukhuset
2010 Anders Lago
2008 Tom Alandh

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se