SOCIALPOLITIK NR 2 2015

TEMA: NU OCH DÅ - UNG PÅ FLYKT

Ta del av högaktuella socialpolitiska frågor. Om ensamkommande flyktingbarn. Om papperslösa och om vad som händer i Ukraina och mycket mera.

Läs mer och beställ tidningen här http://www.socialpolitik.com/tidningen/

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se