Presentationer och länkar från studiedagen

Presentationerna från studiedagen samt länkar till avhandlingar har efterfrågats från publiken.

Vi lägger här ut de presentationer och länkar vi får in:

Anna Angelins avhandling, "Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna"

Av sekretesskäl kan vi inte lägga ut Barnombudsmannen Fredrik Malmbergs presentation.

Fler presentationer kan tillkomma.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se