Socialbidrag förpassar dig längst ner på samhällsstegen

Läs viktig nyhet i tidningen Socialpolitik!

"I dag får du 90 procent av vad du fick i bidrag 1985. Hårdast drabbas ensamstående mammor. Och deras barn."

Du kan läsa den här

Men prenumerera helst.

Du som är medlem får ju tidningen i brevlådan, före butikerna.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se