Nytt nyhetsbrev ute

December månads nyhetsbrev har gått ut till alla medlemmar. Ni som har registrerat epostadress har fått en pdf den vägen.

Ni andra har fått det i ett vanligt brev på posten.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se