2 mars, nytt datum för PSFU

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har fått förlängd utredningstid till 2 mars 2015.

Utredningen fick sitt direktiv 29 april 2010 och tilläggsdirektiv 13 september 2012.

Läs mer här

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se