Socialförsäkringsutredaren djupintervjuas av Ekot

Irene Wennemo - Om spruckna jobbpakter och läckande trygghetssystem

Irene Wennemo utreder de allmänna trygghetssystemen. Det är hon som ska jämka ihop alla politiska viljor om vad för slags trygghet sjuka och arbetslösa ska ha i framtiden. Hur mycket får det kosta och vem ska betala? Irene Wennemo sticker gärna ut hakan i debatten och vågar tala om stora brister i dagens system och om behovet av ett nytt. Som utredare av de allmänna försäkringarna är hon också en spelare när arbetsmarknadens parter ska göra upp.

Irene Wennemo intervjuas av Mari Forssblad. Läs mer här

Lyssna här

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se