Håll ögonen öppna 1 mars!

1 mars kommer Malmökommissionen med sin slutrapport!
Malmökommissionen som också heter: "Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö" är det mest ambitiösa socialpolitiska projekt med djup kunskapsförankring som gjorts i Sverige på många år.

Det är Malmö stad som initierat det stora forskningsprojektet, som är mycket mer än det. Det presenteras för uppdragsgivaren och allmänheten i Malmö 1 mars.

Kommissionens rapporter och slutsatser förtjänar nationell spridning.

Malmö går före inom den proaktiva och aktiva socialpolitiken! Följ med!

Läs mer här

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se