Spännande om HVB-hem på ABF-huset i Stockholm

Föreningens seminarium på ABF-huset i Stockholm 22 februari med rubriken "HVB-hemmen bortom Upprättelseutredningen" blev ett spännande seminarium med pigg dialog mellan forskare, utförare, praktiker och allmänhet. Ett 25-tal personer dök upp.

Några fakta från seminariet:
- 90% av alla HVB-hem drivs i privat regi
- 70% av alla placerade barn och unga är på privata inrättningar
- 1/3 av vården avbryts i förtid
- Tillsyn sker bara av privata HVB-hem, inte av offentliga. Tillsynen har blivit väsentligt bättre sedan Socialstyrelsen började med nationell tillsyn 2010. Större enhetlighet och bättre kontroll på vad man förväntar sig på HVB-hemmen har gjort dem bättre.

Mycket arbete är kvar att göra och frågan som ställdes på seminariet: Är detta den sista Upprättelseutredning vi behöver se? fick inget svar. Men visst går det åt rätt håll.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se