Save the date för nästa socialpolitiska studiedag och nominera till hederspriset

Varje år arrangerar föreningen en temadag om ett högaktuellt socialpolitiskt ämne. Årets tema är ännu inte bestämt, men datumet är satt till den 23 maj. Håll utkik efter mer information om temat som kommer att presenteras i början av 2018.

I samband med studiedagen delas också föreningens hederspris ut. Den som kan komma ifråga för priset ska ha gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Denna kan vara av engångskaraktär, ha tillägnats en särskild uppgift eller bestått i en längre tids engagemang inom socialpolitiken. Vill du nominera någon person, organisation eller annan aktör till priset? Kontakta föreningens ordförande Lotta Persson på lotta.si.persson@telia.com senast den 17 januari.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se