Bli medlem

Som medlem i Svensk socialpolitisk förening får du en unik möjlighet att följa den socialpolitiska debatten.

Enklast blir du medlem genom att klicka här

Du får kontinuerligt erbjudande om att delta i föreningens arrangemang och samarrangemang. Viktigast händelse är studiedagen som genomförs årligen på olika tema. Du får också löpande information om rapporter och annat som föreningen producerar.

Du har också möjlighet att följa den socialpolitiska debatten på vår hemsida socialpolitik.se Föreningen har också för avsikt att producera ett elektroniskt nyhetsbrev som du får i din epostbrevlåda regelbundet.

Som medlem i föreningen får du även tidskriften SocialPolitik som kommer ut med fyra nummer per år. Ordinarie prenumerantpris för tidningen är 399 kronor per år. Den når du för övrigt här

Allt detta får du för endast 150 kronor per år, alltså nästan hälften av prenumerantpriset.

Var med om att återigen sätta de socialpolitiska frågorna i den välfärdspolitiska debattens centrum! Bli medlem!

Enklast blir du medlem genom att betala in 150 kronor på Svensk socialpolitisk förenings bankgiro 5347-2379. Uppge där att du vill bli medlem samt ditt namn, din adress och din epostadress.

Välkommen!

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se