20-årsjubileum för tidskriften SocialPolitik

Få tidskrifter behövs så mycket idag som SocialPolitik. Samtidigt är SocialPolitiks utgivning mer hotad än någonsin!

I år är det 20 år sedan den startade.

Ta chansen att prenumerera om du inte redan har den!

Jubileumserbjudande
3 nr 299:- alla som har lön/råd
3 nr 99:- stud/arb.lös/pensionär

Prenumeration 1 år
399:- / 599:- arb.plats + stöd / 189:- stud. pensionär

STÖD-prenumerationer på högre belopp mottas med stor tacksamhet!

Din prenumeration behövs! » Beställ här!

OBS! Som medlem i Svensk socialpolitisk förening ingår det en prenumeration i medlemsavgiften. Men det finns ju andra du kan ge en prenumeration till!

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se