Förtroendet för sjukförsäkringen sjunker

Svenskarnas förtroende för sjukförsäkringen sjunker dramatiskt under 2000-talet. Samtidigt ökar förtroendet för den service välfärden ger, såsom vård och barnomsorg.

Läs mer i Ekots nyhet där rapporten i sin helhet finns för nedladdning.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se