Ändrade sjukregler leder till ökat biståndsbehov

Personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen: vilka är de och vad händer efteråt?

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen, de så kallade utförsäkrade, vilka de är och vad som hänt med dem efter att de lämnade försäkringen. Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se