Minnesord Leif Stenberg, Göteborg

Leif Stenberg, vår mångårige vän och en av de starkaste och mest envetna förkämparna för social rättvisa vi känt, har gått bort. Leif var en av grundarna av umeå-avdelningen av Svensk Socialpolitisk Förening (SSF) år 1995 och var under lång tid dess ordförande. Leifs engagemang och oförtröttliga arbete har legat bakom mycket av det som föreningen genomfört under sin snart 25-åriga tillvaro. Det gäller en lång svit av radiodokumentärer som föddes ur samtal på Bakfickan mellan socialt och psykiskt ärrade människor om meningen med livet.

Read more about "Minnesord Leif Stenberg, Göteborg"

Seminariet den 5 november är inställt

Vi återkommer med information om kommande evenemang.

Read more about "Seminariet den 5 november är inställt"

Fullsatt seminarium om översynen av socialtjänstlagen

Camilla Sköld, tidigare ordförande i Svensk Socialpolitisk förening, numera utredningssekreterare i utredningen, berättade dels om arbetet med översynen, hur det är upplagt och dels om det betänkande som nu har kommit om det förebyggande sociala arbetet: SOU 2018:32 "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst". Det finns bred politisk enighet om att man behöver ha en bra förebyggande verksamhet. Hur det sen ser ut när den börjar ta form är däremot mer ovisst. Camilla talade om socialtjänstens välfärdsuppdrag och om förebyggande arbete på samhälls-, grupp- och individnivå.

Read more about "Fullsatt seminarium om översynen av socialtjänstlagen"

Årets hederspris går till Ida Östensson för hennes outtröttliga arbete för jämställdhet

Ett stort grattis till Ida Östensson från Make Equal, som fick förenings hederspris för sitt outtröttliga arbete för jämställdhet. Det kändes lite extra lämpligt att priset delades ut samma dag som samtyckeslagen, som Ida och FATTA kämpat för, klubbades i riksdagen.

Motiveringen lyder:

Read more about "Årets hederspris går till Ida Östensson för hennes outtröttliga arbete för jämställdhet"

Frukostseminarium: Hur går det med översynen av socialtjänstlagen?

Den 12 juni kl 8:30-10:00 är du välkommen till frukostseminarium om översynen av socialtjänstlagens första delbetänkande om förebyggande socialt arbete. Utredningssekreterare Camilla Sköld kommer och berättar om delbetänkandet och hur utredningen kommer att arbeta vidare under hösten. Frukost serveras från kl 8:00.

Plats: Akademikerförbundet SSR:s konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm

Anmäl dig senast 5 juni till Josefine.Johansson@akademssr.se och ange om du har behov av specialkost.

Read more about "Frukostseminarium: Hur går det med översynen av socialtjänstlagen?"

Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramningar?

På en rad välfärdsområden har det blossat upp en debatt om personer och företag som överutnyttjar välfärdssystemen för egen vinning. Det kan handla om olagligt utnyttjande eller om företag som gör vinst på bekostnad av kvalitet. Politikerna är sällan sena att hänga på debatten. På årets studiedag ställer vi frågorna:

• Finns det en politisk strategi som går ut på att prata om fusk för att göra det mer legitimt att skära ner på välfärden?
• Vilka myter och sanningar finns i debatten?
• Hur påverkar debatten om fusk och överutnyttjande tilliten till välfärdssystemen och vilja att bidra?

Read more about "Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramningar?"

Save the date för nästa socialpolitiska studiedag och nominera till hederspriset

Varje år arrangerar föreningen en temadag om ett högaktuellt socialpolitiskt ämne. Årets tema är ännu inte bestämt, men datumet är satt till den 23 maj. Håll utkik efter mer information om temat som kommer att presenteras i början av 2018.

Read more about "Save the date för nästa socialpolitiska studiedag och nominera till hederspriset"

Remisseminarium om Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande

Svensk socialpolitisk förening (SSF) anordnade onsdagen den 8 november ett välbesökt remisseminarium med anledning av Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47).

Read more about "Remisseminarium om Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande"

Välkommen till remisseminarium!

Kommissionen för jämlik hälsa har lagt sitt slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa” – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) som nu är ute på remiss.

Onsdag 8 november klockan 17.00 i Per Albinrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm bjuder Svensk socialpolitisk förening och ABF Stockholm in till remissseminarium.

Read more about "Välkommen till remisseminarium!"

Hederspristagare 2017

Rörelsen #vistårinteut har tilldelats Svensk socialpolitisk förenings hederspris för 2017.

Priset delades ut av ordförande Camilla Sköld med motiveringen nedan.

"Rörelsen #vistårinteut arbetar på ett förtjänstfullt sätt för asylsökande, ensamkommande barns och ungdomars rättigheter.

Genom manifestationer och opinionsbildning, byggd på fakta, kunskap och egna erfarenheter, har rörelsen lyft en angelägen socialpolitisk diskussion i syfte att skapa konkret förändring.

I sitt målmedvetna arbete är #vistårinteut bärare av viktiga värden såsom mänskliga rättigheter, solidaritet och medmänsklighet."

Read more about "Hederspristagare 2017 "
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se