Framtidens socialtjänst – förnyade krav och möjligheter?

Filer: 

Översynen av socialtjänstlagen; har nu nått halvtid. Den nya socialtjänstlagen kommer att få en långsiktig stor påverkan på socialtjänsten. Utredningens ambition har varit att vidga socialtjänstens uppdrag mot deltagande i samhällsplanering,
utveckla förebyggande och tidiga insatser. Men också stärka

Read more about "Framtidens socialtjänst – förnyade krav och möjligheter?"

Se seminariet Framtidens LSS – spaningar ur olika perspektiv

Den 21 februari arrangerades ett seminarium om LSS-utredningen. Här kan du se seminariet i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=UZZ9gwdGR7E&feature=youtu.be

Read more about "Se seminariet Framtidens LSS – spaningar ur olika perspektiv"

Föreningens revisor Ove Rådberg har avlidit

Ove Rådberg var revisor för Svensk socialpolitisk förening.
Ove Rådberg var en person med starkt engagemang i sociala frågor och som engagerade sig för de svagas rätt i samhället på många olika sätt och i många olika sammanhang. Han hade ett stort intresse för socialpolitiska frågor och arbetade aktivt för förändringar både i Sverige och internationellt. Vi är glada att ha haft tillgång till Ove Rådbergs kunskaper och engagemang i föreningen och beklagar hans bortgång.

Lotta Persson, ordförande

Read more about "Föreningens revisor Ove Rådberg har avlidit"

Inbjudan till seminarium: Framtidens LSS – spaningar ur olika perspektiv

LSS-utredningen har omgivits av stor turbulens och i regeringsförklaringen stod det klart att LSS kommer att utredas på nytt. Seminariet inleds med en kort sammanfattning av utredningens viktigaste förslag, följt av ”spaningar” om LSS’ framtid från personer med olika perspektiv. I panelen finns representanter för funktionshinderrörelsen, forskningen, professionerna, juridiken och politiken. Slutligen ges möjlighet till frågor och inlägg från åhörarna.

Tid: torsdagen 21 februari 2019, kl. 17 – 19
Lokal: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Read more about "Inbjudan till seminarium: Framtidens LSS – spaningar ur olika perspektiv"

Minnesord Leif Stenberg, Göteborg

Leif Stenberg, vår mångårige vän och en av de starkaste och mest envetna förkämparna för social rättvisa vi känt, har gått bort. Leif var en av grundarna av umeå-avdelningen av Svensk Socialpolitisk Förening (SSF) år 1995 och var under lång tid dess ordförande. Leifs engagemang och oförtröttliga arbete har legat bakom mycket av det som föreningen genomfört under sin snart 25-åriga tillvaro. Det gäller en lång svit av radiodokumentärer som föddes ur samtal på Bakfickan mellan socialt och psykiskt ärrade människor om meningen med livet.

Read more about "Minnesord Leif Stenberg, Göteborg"

Seminariet den 5 november är inställt

Vi återkommer med information om kommande evenemang.

Read more about "Seminariet den 5 november är inställt"

Fullsatt seminarium om översynen av socialtjänstlagen

Camilla Sköld, tidigare ordförande i Svensk Socialpolitisk förening, numera utredningssekreterare i utredningen, berättade dels om arbetet med översynen, hur det är upplagt och dels om det betänkande som nu har kommit om det förebyggande sociala arbetet: SOU 2018:32 "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst". Det finns bred politisk enighet om att man behöver ha en bra förebyggande verksamhet. Hur det sen ser ut när den börjar ta form är däremot mer ovisst. Camilla talade om socialtjänstens välfärdsuppdrag och om förebyggande arbete på samhälls-, grupp- och individnivå.

Read more about "Fullsatt seminarium om översynen av socialtjänstlagen"

Årets hederspris går till Ida Östensson för hennes outtröttliga arbete för jämställdhet

Ett stort grattis till Ida Östensson från Make Equal, som fick förenings hederspris för sitt outtröttliga arbete för jämställdhet. Det kändes lite extra lämpligt att priset delades ut samma dag som samtyckeslagen, som Ida och FATTA kämpat för, klubbades i riksdagen.

Motiveringen lyder:

Read more about "Årets hederspris går till Ida Östensson för hennes outtröttliga arbete för jämställdhet"

Frukostseminarium: Hur går det med översynen av socialtjänstlagen?

Den 12 juni kl 8:30-10:00 är du välkommen till frukostseminarium om översynen av socialtjänstlagens första delbetänkande om förebyggande socialt arbete. Utredningssekreterare Camilla Sköld kommer och berättar om delbetänkandet och hur utredningen kommer att arbeta vidare under hösten. Frukost serveras från kl 8:00.

Plats: Akademikerförbundet SSR:s konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm

Anmäl dig senast 5 juni till Josefine.Johansson@akademssr.se och ange om du har behov av specialkost.

Read more about "Frukostseminarium: Hur går det med översynen av socialtjänstlagen?"

Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramningar?

På en rad välfärdsområden har det blossat upp en debatt om personer och företag som överutnyttjar välfärdssystemen för egen vinning. Det kan handla om olagligt utnyttjande eller om företag som gör vinst på bekostnad av kvalitet. Politikerna är sällan sena att hänga på debatten. På årets studiedag ställer vi frågorna:

• Finns det en politisk strategi som går ut på att prata om fusk för att göra det mer legitimt att skära ner på välfärden?
• Vilka myter och sanningar finns i debatten?
• Hur påverkar debatten om fusk och överutnyttjande tilliten till välfärdssystemen och vilja att bidra?

Read more about "Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramningar?"
Prenumerera på innehåll

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se